Prezydent Ludomir Handzel z życzeniami dla osób niedowidzących i niewidomych

  • by

Członkowie Fundacji „Pomagam Niewidomym” Władysława Lorka wzięli udział w tradycyjnym opłatkowo-noworocznym spotkaniu. Gościem wydarzenia był Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, któremu towarzyszyła dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza Małgorzata Kuśmierkiewicz.

Wszystkich uczestników powitał prezes Fundacji Władysław Lorek, który podziękował prezydentowi i władzom miasta za wsparcie środowisk osób niedowidzących i niewidomych.

– Jako osoby niewidome jesteśmy słabsi w społeczeństwie, ale mimo wszystko radzimy sobie, a prezydent Nowego Sącza czuje w nas tą energię i to, że chcemy być przydatni, mocni, i wspiera nasze działania. Za to wszystko bardzo dziękujemy – mówił Władysław Lorek, który przekazał na ręce Ludomira Handzla okolicznością statuetkę od członków Fundacji „Pomagam Niewidomym”. 

– Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę być z wami. Wiecie Państwo, że wielokrotnie was odwiedzam i zawsze możecie na mnie liczyć, czasem w drobnych, a czasem w większych tematach. Dziękuję też panu prezesowi, że potrafi tak scalać grupę i tworzyć taką wspólnotę. To jest bardzo ważne, aby móc się spotkać, wymieniać opinie i wzajemnie sobie pomagać – powiedział Prezydent Nowego Sącza, który wręczył też każdemu uczestnikowi spotkania noworoczne życzenia napisane alfabetem Braille’a. 

Samo wydarzenie było kolejną okazją do spotkania się osób niedowidzących i niewidomych, które na co dzień starają się przełamywać bariery i brać aktywny udział w życiu miasta. Warto podkreślić, że prezes Fundacji „Pomagam Niewidomym” Władysław Lorek prowadzi gabinet masażu leczniczego i fizykoterapii, który pomaga wielu osobom, także tym starszym i niepełnosprawnym, walczyć z bólem oraz wracać do sprawności po kontuzjach, urazach i przebytych chorobach.